GAJDŮŠEK, Tomáš. Optimalizace profilů posuvné brány [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138064. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Vladimír Fuis.
Uložit do Citace PRO