TROJÁK, Jan. Segmentace tomografických dat multifázových materiálů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138071. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Adam Břínek.
Uložit do Citace PRO