MAREČEK, Tomáš. Řízení neholonomních mechanismů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138079. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Petr Vašík.
Uložit do Citace PRO