SVOBODA, Rostislav. Tlakově lité odlitky z Mg slitin - trendy vývoje [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13808. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Čech.
Uložit do Citace PRO