JUŘÍČEK, Dan. Modelování účinku zemětřesení na budovu pomocí diferenciálních rovnic [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138081. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Viera Štoudková Růžičková.
Uložit do Citace PRO