SLÁVIK, Ľuboš. Statistická analýza měření v laserové spektroskopii. Online, Bakalářská práce, vedoucí Zuzana Hübnerová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138084. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO