MEDUŇA, Tomáš. Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138142. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jana Hoderová.
Uložit do Citace PRO