ROTREKL, David. Návrh na pokrytí oblasti datovou sítí [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13817. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Viktor Ondrák.

Uložit do Citace PRO