JÁNEŠOVÁ, Daniela. Touch Sensor On The Glass Plate With A Backlit Pictogram. In: Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 85-87 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138176
Uložit do Citace PRO