UHER, Daniel. Reference Signals In Intracranial Eeg: Implementation And Analysis. In: Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 107-109 [cit. 2021-6-12]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138183
Uložit do Citace PRO