ŠTRAJT, Martin. Experimental Network Coverage Measurement. In: Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 141-143 [cit. 2021-11-29]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138194
Uložit do Citace PRO