KAPLENKO, Oleksii. Study Of The Electrode Materials For Li-Ion Accumulators By Electron Microscopy. In: Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 230-232 [cit. 2021-11-30]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138222

Uložit do Citace PRO