PRÁŠEK, Dalibor. Potenciál solárního sušení čistírenských kalů v ČR [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13825. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Thomas Elsässer.

Uložit do Citace PRO