STUSEK, Martin a Jiří POKORNÝ. Narrowband Internet Of Things: Prototype Design And Hands-On Experiences. In: Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 342-346 [cit. 2023-01-31]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138253

Uložit do Citace PRO