KLEČKA, Jan. Comparison Of Different Approaches To Adaptation Of Unscented Kalman Filter For Non-Odometry Slam. In: Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 358-362 [cit. 2021-6-22]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138256
Uložit do Citace PRO