GLOS, Jan. FMUtoolbox Cross Check Implementation And FMI Standard Compliance Results. In: Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 403-407 [cit. 2021-04-13]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138265
Uložit do Citace PRO