RAJNOHA, Martin. Realtime Pedestrian Recognition Using Siamese Network. In: Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 441-445 [cit. 2022-06-27]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138273

Uložit do Citace PRO