DUŠEK, Jan. Acceleration Of Electrical Impedance Tomography Algorithm With Open And Closed Domain Model Evaluation. In: Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 508-512 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138286

Uložit do Citace PRO