ŠKVARENINA, L’ubomír. Dark J–V Characteristics Model Of Chalcopyrite-Based Solar Cells. In: Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 528-532 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138290

Uložit do Citace PRO