INDRA, Ivo. Vyrovnávání chemických rovnic Tvorba e-learningových studijních materiálů [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13831. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lukáš Richtera.

Uložit do Citace PRO