PAVLÍK, Martin. Vývoj agregátu obráběcího centra umožňující výrobu přímého a šikmého ozubení odvalovacím způsobem [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138322. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO