KAŠÍKOVÁ, Milada. Vyhořívání organických lehčiv v cihlářském střepu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138330. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Radomír Sokolář.
Uložit do Citace PRO