LOMIČ, Jiří. Smyková pevnost prvků stavebních konstrukcí z textilního betonu [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138332. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Miroslav Vořechovský.

Uložit do Citace PRO