OLIVOVÁ, Vladimíra. Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138336. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Radovan Herzan.
Uložit do Citace PRO