ROLEČEK, Jakub. Obnova a revitalizace přírodního potoka Ponávky ve městě Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138337. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Tomáš Pavlovský.
Uložit do Citace PRO