DOBEŠOVÁ, Zuzana. Využitelná bilance sluneční energie pro přípravu teplé užitkové vody v rodinných domech Jihomoravského kraje [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13834. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Kotlík.

Uložit do Citace PRO