JACEČKO, Tomáš. Středoevropské forum Olomouc [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138340. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Juraj Dulenčín.
Uložit do Citace PRO