SPURNÁ, Tereza. Intenzivní dům v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138353. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.
Uložit do Citace PRO