POSPÍŠILOVÁ, Šárka. Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138355. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Josef Sátora.
Uložit do Citace PRO