PEXA, Michal. Změny antikorozního systému nemrznoucích teplonosných kapalin [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13839. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Kotlík.
Uložit do Citace PRO