TUHOVČÁK, Ladislav, Tomáš SUCHÁČEK a Jan RUČKA. The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters. Proceedings [online]. MDPI, 2018, 2(11), 1-9 [cit. 2021-11-27]. ISSN 2504-3900. Dostupné z: doi:10.3390/proceedings2110592
Uložit do Citace PRO