MERTA, Ondřej. Standuino [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Barbora Šedivá.

Uložit do Citace PRO