JEDELSKÝ, Jan a Miroslav JÍCHA. Unsteadiness in Effervescent Sprays: a New Evaluation Method and the Influence of Operational Conditions. Atomization and sprays [online]. Begell House, 2008, 18(1), 49-83 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1044-5110. Dostupné z: doi:10.1615/AtomizSpr.v18.i1.20
Uložit do Citace PRO