HARBICHOVÁ, Kamila. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13844. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO