HOLINKOVÁ, Lenka. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13848. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO