DOSTÁL, Pavel. Nové směry v konstrukci a výrobě forem pro voskové odlitky [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1385. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Zouhar.
Uložit do Citace PRO