RADOŠ, Pavel. Šnekový dopravníku cementu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13860. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO