NAVRÁTILOVÁ, Lucie. Únavové vlastnosti jemnozrnné mědi připravené metodou ECAP [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13862. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Pantělejev.
Uložit do Citace PRO