ZAKOPAL, Libor. Rekonstrukce sportovního letounu M-2 Skaut - zástavba pohonné jednotky [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13864. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Petr Kubíček.
Uložit do Citace PRO