NOVÁK, Martin. KONTROLA POVRCHOVÝCH VAD BROUŠENÝCH POVRCHŮ [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1387. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce Jiří Pernikář.
Uložit do Citace PRO