PRŮŽA, Štěpán. Svařování palivových filtrů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13874. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO