MLČOCH, Tomáš. Fluorescence huminových kyselin 3D excitačně emisní metodou [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13879. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Naděžda Fasurová.
Uložit do Citace PRO