VERTAĽ, Peter. Moderní metody zvyšování výkonu spalovacích motorů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13882. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO