HRABAL, Michal. Energetické interakce donor-akceptorových párů pro přeměnu sluneční energie [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1389. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Vala.

Uložit do Citace PRO