ČAMPULOVÁ, Martina. Matematické modelování populačních problémů v biologii [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13896. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Čermák.

Uložit do Citace PRO