ŠRÁMKOVÁ, Eva. Příprava historických geopolymerů [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13900. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaromír Havlica.

Uložit do Citace PRO