ŠRÁMKOVÁ, Eva. Příprava historických geopolymerů [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13900. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaromír Havlica.
Uložit do Citace PRO