DRÁBKOVÁ, Ivana. Zhodnocení a financování investičního záměru ve společnosti Jabara, s.r.o [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13901. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO