MARCOŇ, Petr, Jakub ARM, Tomáš BENEŠL, et al. New Approaches to Implementing the SmartJacket into Industry 4.0. SENSORS [online]. MDPI, 2019, 19(7), 1-21 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s19071592

Uložit do Citace PRO