VAŠKO, Michal. Odlévání turbínových kol ze slitin TiAl [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13917. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Zemčík.

Uložit do Citace PRO