TRČKOVÁ, Jitka. Stolování v přírodě [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13919. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.

Uložit do Citace PRO